fbpx

Aliança Especialistes

Visites mèdiques i exploracions diagnòstiques

 • 12 Actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili.
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes
a-especialistes 25,25 €/mes

Aliança Quirúrgica

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, amb o sense estada clínica

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes
a-quirurgica 58,79 €/mes

Aliança Hospitalitzacions

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i qualsevol tipus de estada en clínica i hospitals, incloent-hi les intervencions quirúrgiques.

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili
a-hospitalitzacions 64,56 €/mes

* acte mèdic es una visita mèdica, visita d’especialista, radiografia, ecografia, analítica o qualsevol exploració complementària. Els actes mèdics amb import inferior a 10€/acte no computen a efectes de copagament (per exemple, un electrocardiograma).

(1) Visita medicina primària 3€. Visita Especialistes 4€. Exploracions i proves complementàries 6€.

BONIFICACIONS: En totes les modalitats disposem de bonificacions per no utilització dels serveis, que van del 12% al 18% segons la modalitat de prestació

A l’Aliança Mataró no
discriminem per edat.

No apliquem increments a les nostres quotes d’assistència
en complir anys ja que entenem que les persones pels sols
fet de fer-se gran no han d’abonar una quota més alta, per
poder gaudir d’una assistència sanitària de qualitat.

A l’Aliança Mataró apliquem uns copagaments a partir d’un determinat número d’actes Mèdics i això ens permet
no incrementar la quota per l’edat.

Serveis