Blog

Primers auxilis

El primer pas per primes auxilis és comprovar els signes vitals. Els signes vitals són: el pols, la respiració, la temperatura, la tensió arterial, i el reflex pupil·lar. Conèixer i tenir controlats aquests signes vitals ens ajudarà enormement a l’hora de prendre decisions per a ajudar a la víctima. En primer lloc, per a prendre el pols, podem col·locar lesVull saber més! +

Ictus

1. Un ictus és una alteració de la circulació cerebral que compromet l’arribada de sang al cervell. Sabies que…? És la 2ª causa de mort a Espanya, la 1ª en la dona. És la 1º causa de discapacitat en adults120.000 persones es veuen afectades cada any a Espanya. El 35% dels afectats estan en edat laboral. Provoca la mort oVull saber més! +