Pateixes de Varius?

Les varius són una dilatació permanent de les venes superficials, generalment a les cames, i es produeixen a causa de la dificultat en el moviment de la sang des de les extremitats fins al cor.  La funció de les artèries és transportar la sang del cor a altres teixits i la funció de les venes és retornar la sang d’altresVull saber més! +