ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Aliança Especialistes

Visites mèdiques i exploracions diagnòstiques

25,25€/mes per persona

 • 12 Actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili.
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes

 

Aliança Quirúrgica

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, amb o sense estada clínica

58,79€/mes per persona

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes

 

Aliança Hospitalitzacions

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i qualsevol tipus de estada en clínica i hospitals, incloent-hi les intervencions quirúrgiques.

64,56€/mes per persona

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament. Podeu veure els preus de copagament al peu (1)
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili

 

* acte mèdic es una visita mèdica, visita d’especialista, radiografia, ecografia, analítica o qualsevol exploració complementària. Els actes mèdics amb import inferior a 10€/acte no computen a efectes de copagament (per exemple, un electrocardiograma).

(1) Visita medicina primària 3€. Visita Especialistes 4€. Exploracions i proves complementàries 6€.

BONIFICACIONS: En totes les modalitats disposem de bonificacions per no utilització dels serveis, que van del 12% al 18% segons la modalitat de prestació

ASSEGURANCES A MIDA

Descobreix la nostra
Pòlissa Dental

Una prestació que ens garanteix una sèrie de serveis gratuïts, com ara, visites,
urgències, extraccions, neteja bucal, radiografies i altres serveis auxiliars.

Descobreix-la