ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Medicina Primària

Visites mèdiques i exploracions diagnòstiques

24,26€/mes per persona

 • 12 Actes mèdics* l’any sense cap copagament
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili.
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes

Internaments Quirúrgics

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, amb o sense estada clínica

53,37€/mes per persona

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Especialitats: Medicina General, Pediatria, etc
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes

Serveis Integrals

Visites mèdiques, exploracions diagnòstiques i qualsevol tipus de estada en clínica i hospitals, incloent-hi les intervencions quirúrgiques.

58,60€/mes per persona

 • 20 actes mèdics* l’any sense cap copagament
 • Consulteu el reglament de la prestació
 • Serveis recomanats amb descomptes i preus especials pels nostres mutualistes
 • Urgències en centres hospitalaris, Servei d’Orientació Mèdica 24h i l’enviament de metge a domicili

 

* acte mèdic es una visita mèdica, visita d’especialista, radiografia, ecografia, analítica o qualsevol exploració complementària. Els actes mèdics amb import inferior a 10€/acte no computen a efectes de copagament (per exemple, un electrocardiograma).

ASSEGURANCES A MIDA

Descobreix la nostra
Pòlissa Dental

Una prestació que ens garanteix una sèrie de serveis gratuïts, com ara, visites,
urgències, extraccions, neteja bucal, radiografies i altres serveis auxiliars.

Descobreix-la