INDEMNITZACIONS

INDEMNITZACIONS

Una prestació a mida dels usuaris

Per aquelles persones que desitgen disposar d’ingressos econòmics en situacions de malaltia, ingrés en clínica, baixa laboral, accidents, etc.

Poden modular la seva quota en base a les prestacions en forma d’indemnitzacions que precisin, segons els dies d’estada o la gravetat de la malaltia o la intervenció quirúrgica.

Aquesta prestació està garantida per Mútua de Terrassa, entitat col·laboradora amb Aliança Mataró i que està integrada en la Federació de Mutualitats de Catalunya.

ASSEGURANCES A MIDA

Descobreix la nostra
assistència sanitària

Oferim serveis de Medicina Primària, Internaments quirúrgics i Serveis integrals.

Descobreix-la