Hipertensió arterial

La hipertensió arterial acostuma a donar pocs símptomes.  Malgrat això, és un factor de risc d’altres malalties cardiovasculars.  Per això cal tractar-la adequadament i acudir al centre sanitari per fer-ne el seguiment. També és molt important ser part activa del tractament.  Consells per seguir el tractament